Animaloterapia

Animaloterapia to unikalna forma terapii, która wykorzystuje zwierzęta w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentów. Nasza terapia jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy pracują z różnymi zwierzętami, aby pomóc pacjentom w osiągnięciu swoich celów terapeutycznych. Animaloterapia może pomóc w poprawie zdolności motorycznych, koordynacji, równowagi, a także w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych. W naszym ośrodku wykorzystujemy różne zwierzęta, takie jak konie, psy, alpaki, które są dobrze przeszkolone i przyjazne dla ludzi. Animaloterapia jest bezpieczna i skuteczna dla osób w każdym wieku, od dzieci po seniorów.

Dla kogo zalecana jest animaloterapia?

Stosowanie terapii z udziałem zwierząt zalecane jest dla osób borykających się z różnorodnymi trudnościami, takimi jak:

 • stres,
 • niepokój,
 • depresja,
 • problemy z koncentracją,
 • utrudnienia w budowaniu relacji społecznych,
 • niepełnosprawności.

Metoda ta jest również skuteczna w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, na przykład z autyzmem. W naszym ośrodku stosujemy terapie z udziałem różnych zwierząt, takich jak konie, psy czy alpaki. Konie wykorzystywane są w hipoterapii, co przyczynia się do poprawy równowagi, koordynacji oraz siły mięśni. Psy są zaangażowane w dogoterapii, która wspiera rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych. Natomiast alpaki są stosowane w alpakoterapii, która przyczynia się do zmniejszenia stresu i poprawy samopoczucia.

Alpakoterapia

Alpakoterapia, podobnie jak inne formy terapii z udziałem zwierząt, jest jednym z wielu podejść mających na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego. Jeśli jesteś zainteresowany alpakoterapią, zalecam skonsultowanie się z profesjonalistą zajmującym się terapią z udziałem zwierząt lub terapeutą zajmującym się podobnymi dziedzinami.
W przypadku alpakoterapii alpaki, czyli spokojne i łagodne zwierzęta z rodziny wielbłądowatych, są używane w celu nawiązania kontaktu z pacjentami.
Kontakt z alpaką może mieć pozytywny wpływ na pacjenta na wielu płaszczyznach, takich jak:

 • Redukcja stresu: Bliskość zwierząt często działa uspokajająco i pomaga w redukcji poziomu stresu.
 • Poprawa nastroju: Interakcje z alpakami mogą być przyjemne i dostarczać pozytywnych emocji.
 • Rozwój umiejętności społecznych: Praca z alpakami może również pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez budowanie relacji i komunikację.
 • Aktywność fizyczna: Prowadzenie alpaki lub udział w różnych aktywnościach z nimi może stanowić formę aktywności fizycznej.

alpakoterapia

osioł

Onoterapia

Jest to jedna z rodzai hipoterapii, gdzie wykorzystywane zwierzątko takie jak osioł.
Onoterapia zalecana jest dla osób z wielorakimi zaburzeniami i uszkodzeniami. W terapii mogą brać udział dzieci z:

 • dysfunkcją wzroku
 • uszkodzeniami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, z ADHD, po urazach czaszkowo-mózgowych
 • chorobami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi
 • upośledzeniem umysłowym
 • niedostosowaniem społecznym
 • z wadami ortopedycznymi w tym skoliozą, wadami postawy, po amputacji lub niedorozwojem kończyn
 • wadami genetycznymi np. zespół Downa
 • wodogłowiem, przepukliną oponowo-rdzeniową
 • opóźnieniem ruchowym
 • chorobami mięśni

Tak jak wszystkie terapie wspomagające przy udziale zwierząt, onoterapia nie zastępuje terapii właściwej, ale ją wspomaga i w unikalny sposób uzupełnia inne metody rehabilitacji.

Hipoterapia

Hipoterapia to forma terapii, w której wykorzystuje się interakcję z koniem w celu poprawy zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychospołecznego pacjenta. Jest to terapia, która integruje jazdę konną oraz różnorodne ćwiczenia i aktywności związane z koniem. Hipoterapia jest stosowana w celu poprawy równowagi, koordynacji, siły mięśniowej, zdolności poznawczych oraz funkcji psychospołecznych.
Hipoterapia jest często stosowana w leczeniu różnych schorzeń i zaburzeń, takich jak:

 • Zaburzenia neurologiczne: Na przykład, dzieci z porażeniem mózgowym mogą skorzystać z hipoterapii w celu poprawy funkcji motorycznych.
 • Zaburzenia rozwojowe: Dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera również mogą korzystać z hipoterapii w kontekście terapii sensorycznej.
 • Problemy emocjonalne: Hipoterapia może również pomóc osobom z problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja czy lęki.

Warto podkreślić, że hipoterapia powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy mają doświadczenie zarówno w pracy z pacjentami, jak i z końmi. Terapeuci pracujący w tej dziedzinie często zdobywają specjalistyczną wiedzę i certyfikacje, aby efektywnie korzystać z potencjału terapeutycznego jazdy konnej.

hipoterapia

dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia, znana również jako terapia z udziałem psów, to forma terapii, w której psy są wykorzystywane jako część procesu leczenia w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta. Psy, ze względu na swoją lojalność, empatię i zdolność nawiązywania relacji, mogą być skutecznymi współterapeutami w różnych dziedzinach.

Podstawowe elementy dogoterapii obejmują:

 • Interakcje z psem: Podstawą dogoterapii jest interakcja pacjenta z psem. Dotykanie, przytulanie, czy wspólne zabawy z psem mogą przyczynić się do redukcji stresu i poprawy nastroju.
 • Ćwiczenia z psem: Zadania i ćwiczenia, które obejmują opiekę nad psem, na przykład spacery, mogą pomóc w poprawie aktywności fizycznej pacjenta.
 • Terapia przy użyciu psa przewodnika: Psy przewodniki są szkolone, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami, na przykład niewidomym. Współpraca z psem przewodnikiem może być również formą dogoterapii.
 • Terapia wspomagająca: Dogoterapia jest stosowana w różnych dziedzinach, w tym w leczeniu zaburzeń psychicznych, terapii zajęciowej, czy terapii dla dzieci z trudnościami w nauce.

Korzyści z dogoterapii mogą obejmować:

 • Redukcję stresu i lęku: Interakcja z psem może działać uspokajająco i obniżać poziom stresu.
 • Poprawę nastroju: Psy są znane ze swojej zdolności do rozgrzewania serc i poprawy ogólnego nastroju.
 • Rozwój umiejętności społecznych: Praca z psem może również pomagać w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja i budowanie relacji.

Dogoterapia jest stosowana w różnych środowiskach, w tym w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach specjalnych i innych miejscach, gdzie obecność psa może przyczynić się do osiągnięcia celów terapeutycznych. Terapeuci pracujący w dogoterapii często są specjalnie przeszkoleni w obszarze terapii z udziałem zwierząt i zdobywają certyfikacje potrzebne do tego rodzaju pracy.


cennik 1